Szkolenie: Wystąpienia publiczne

wystapieniaW czasie prowadzonych przeze mnie szkoleń z tematu wystąpień i prezentacji publicznych szczególną uwagę zwracam na te umiejętności, które można wyćwiczyć i wypracować. Do tej kategorii należą bez wątpienia zachowania awerbalne (czyli tzw. mowa ciała) oraz technika operowania głosem. Co radzę mówcom i prelegentom?

Elżbieta Żurek

Tematy mowy ciała oraz techniki operowania głosem nie są zagadnieniami, które dominują szkolenia z wystąpień publicznych - nie ulega jednak wątpliwości, że należą do istotniejszych aspektów praktycznego przygotowania mówców. Jakich rad  oraz praktycznych wskazówek udzielam więc uczestnikom prowadzonych przeze mnie zajęć?

Pojęcie „mowa ciała” sugeruje, że wszelkie elementy związane z naszymi zachowaniami awerbalnymi przemawiają do otoczenia podobnie, jak słowa. Nie należy więc lekceważyć roli, jaką ta sfera odgrywa w wystąpieniach i prezentacjach publicznych. Do najbardziej niepożądanych zachowań mówców  - jak twierdzą słuchacze - należą: brak kontaktu wzrokowego z audytorium, niespokojny, rozbiegany wzrok, a także sztywna i zasadnicza postawa.

Nasze nietypowe zachowania awerbalne (np.: przerysowane gesty, nerwową mimikę, problemy z utrzymaniem kontaktu wzrokowego) demaskuje kamera. Dlatego na szkoleniach z tematu wystąpień publicznych przeprowadza się ćwiczenia i symulacje, których przebieg rejestruje się z jej pomocą. Analiza takiego materiału jest szczególnie pouczająca.

Osoby, które chcą być postrzegane jako profesjonalni prelegenci, powinny przede wszystkim poddać analizie swoje zachowania awerbalne, a także pamiętać o pewnych ważnych zasadach. Ich zestawienie prezentuję poniżej.

Zapamiętaj
• Naturalna i wyprostowana postawa mówcy sugeruje jego pewność siebie; wpływa także pozytywnie na emisję głosu.
• Sympatyczna mimika, a także uśmiech pomagają w zdobywaniu sympatii nawet najbardziej sceptycznie nastawionego audytorium.
• Kontakt wzrokowy ze słuchaczami to zasadniczy element budowania zaufania.
• Zdecydowane oraz wyważone gesty zdradzają pewność siebie, a także wzmacniają siłę przekazu.
• Dobry mówca w sposób swobodny porusza się po dostępnej mu powierzchni, czym zjednuje zaufanie odbiorców.

wystapieniaUmiejętne operowanie głosem wzmacnia siłę przekazu werbalnego. Mówi się, że głos jest drugą stroną ludzkiej duszy. O tym, jak istotną rolę pełni, wiedzą aktorzy, spikerzy radiowi, dziennikarze telewizyjni, politycy, wykładowcy. Okazuje się, że słuchaczy wystąpień, wykładów i seminariów najbardziej irytuje niedostosowanie siły głosu do sytuacji, niemiła dla ucha barwa, a także niestaranna oraz niewyraźna artykulacja.

Doświadczeni mówcy mają świadomość wartości odpowiedniej techniki operowania głosem. Wszyscy, którzy chcą być odbierani jako profesjonalni prelegenci powinni zwracać uwagę na pewne zasady, których zestawienie znajduje się poniżej.

Zapamiętaj
• Odpowiednia siła oraz barwa głosu, a także tempo mówienia potwierdzają kompetencje mówcy.
• Żywa melodyka wypowiedzi sugeruje odbiorcom zapał i zaangażowanie prelegenta.
• Wyraźna wymowa świadczy o staranności i potwierdza szacunek do audytorium.
• Akcentowanie przez mówcę wybranych fragmentów wypowiedzi powoduje, że pozostają one w pamięci audytorium najdłużej.
• Pojawiające się w wypowiedzi pauzy wywołują po stronie odbiorców wzrost poziomu uwagi.

Poniżej przedstawiam zestawienie najważniejszych wskazówek dotyczących mowy ciała oraz głosu, które kieruję pod adresem mówców.

Występując przed innymi pamiętaj o odpowiednich zachowaniach awerbalnych:
• utrzymuj ciągły kontakt wzrokowy z odbiorcami
• zwróć uwagę na uśmiech i miły wyraz twarzy
• pamiętaj o naturalnej wyprostowanej postawie
• wzmacniaj wypowiedź odpowiednimi gestami
• stosuj spokojne, tzw. otwarte ruchy dłoni i ramion
• poruszaj się po dostępnej Tobie powierzchni.

Prowadząc prezentacje i wystąpienia publicznie zwracaj uwagę na technikę operowania głosem:
• pamiętaj o zachowaniu żywej melodyki języka
• dostosuj siłę głosu do sytuacji
• mów w tempie dostosowanym do odbiorcy
• nie zapominaj o starannej wymowie
• staraj się mówić głosem o miłej dla ucha barwie
• akcentuj kluczowe słowa
• stosuj pauzy sterujące napięciem wypowiedzi.