Prezentacje tematyczne (handlowe, branżowe, edukacyjne) - szkolenie praktyczne

cwiczenieSzkolenia, których wiodącym tematem są prezentacje tematyczne (handlowe, branżowe lub edukacyjne), mają charakter warsztatów praktycznych. Na zajęciach, które prowadzę, zwracam uwagę na wizualne elementy wzbogacające wystąpienie. Proponuję dziesięć kroków, dzięki którym ich przygotowanie stanie się łatwiejsze.

Elżbieta Żurek

cwiczenieOdpowiednio przygotowana zawartość merytoryczna ma ogromny wpływ na sukces każdej prezentacji. Dobór treści powinien zależeć jednak nie tylko od charakteru sytuacji prezentacyjnej, ale także od preferencji słuchaczy oraz poziomu ich wiedzy na dany temat. Po dokonaniu wyboru zakresu merytorycznego planowanej prezentacji, przystąpić możemy do przygotowania elementów wizualnych. Są one równie ważne, jak treść: nie tylko wzmacniają bowiem siłę przekazu, ale także wspomagają zapamiętywanie.

Wizualne elementy towarzyszące prezentacji, czyli plansze multimedialne, schematy, rysunki czy foliogramy, powinny być czytelne, nieskomplikowane w odbiorze oraz jednorodne. W jaki sposób przystąpić do ich przygotowania, kiedy czeka nas długie i szczegółowe wystąpienie? Proponuję postępowanie zgodnie z dziesięcioma krokami, które opracowałam z myślą o mówcach, prelegentach i trenerach.

Krok 1
Dobierz technikę, z pomocą której przedstawisz treść Twojej prezentacji (wiodącą  - np. z rzutnikiem multimedialnym jako medium oraz wspomagającą - np. z użyciem flipcharta).

Krok 2
Określ czas prezentacji w minutach - z podziałem na poszczególne sekwencje; zarezerwuj czas na pytania ze strony słuchaczy.

Krok 3
Nadaj prezentacji ciekawy tytuł (zachęcający do udziału w niej) lub intrygujące hasło przewodnie.

Krok 4
Określ stałe elementy graficzne (m.in. detale stopki - np. logo firmy, krój i wielkość czcionek, kolory), które pojawią się na wszystkich planszach prezentacyjnych.

Krok 5
Ustal liczbę plansz prezentacji multimedialnej lub foliogramów, uwzględniając, iż na omówienie każdej z nich potrzeba przynajmniej dwóch-trzech minut.

Krok 6
Podziel część wizualną prezentacji na wyraźne i odróżniające się rozdziały; nadaj każdemu z nich inny tytuł.

Krok 7
Przygotuj nagłówki (podtytuły, hasła przewodnie) na poszczególne plansze prezentacyjne.

Krok 8
Rozwiń nagłówki na każdej z plansz, dopisując do nich hasła dodatkowe oraz szczegółowe podpunkty.

Krok 9
Dokonaj doboru materiału ilustracyjnego (fotografii, schematów, rysunków), które pojawią się na planszach prezentacyjnych.

Krok 10
Przygotuj planszę początkową oraz końcową (wraz z powitaniem słuchaczy oraz podziękowaniem za udział w prezentacji).