Szkolenia medialne. Jak kształtować relacje z mediami

art3Kształtowanie polityki informacyjnej - poprzez szczere i wyczerpujące informowanie prasy o wydarzeniach związanych z życiem firmy (także w sytuacjach kryzysowych) - to jeden z istotniejszych elementów budowania wizerunku. Jak nawiązywać oraz podtrzymywać dobre relacje z przedstawicielami mediów? Praktyczny kodeks postępowania.

Elżbieta Żurek

Media masowe to idealna droga przekazu informacji szeroko pojmowanej opinii publicznej, którą stanowią m.in. potencjalni i obecni klienci oraz kontrahenci firmy. Ten fakt - uwzględniając sytuację na rynku współczesnych środków masowego przekazu - nie podlega dyskusji. Tym bardziej, że mamy do czynienia ze stosunkowo młodym i ekspansywnym medium o niezwykłym potencjale, jakim jest internet.

art3Nie powinno dziwić, że coraz większą popularnością cieszą się wszelkie szkolenia medialne, w których biorą udział już nie tylko rzecznicy prasowi i specjaliści Public Relations, ale także menedżerowie, urzędnicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Z myślą o uczestnikach prowadzonych przeze mnie szkoleń mediowych (treningów medialnych oraz warsztatów na temat komunikacji mediowej) opracowałam krótki kodeks postępowania w kontaktach z dziennikarzami. Określam w nim najważniejsze zasady, jakimi należy kierować się w relacjach z przedstawicielami środków masowego przekazu - kiedy zależy nam nie tylko na pozyskaniu ich zaufania, ale także na podtrzymaniu dobrych kontaktów.


Kodeks postępowania w relacjach z mediami

1. Zachowuj szczerość i rzetelność w trakcie przygotowania oraz przekazywania informacji mediom.

2. Wybrane informacje przesyłaj tylko takim dziennikarzom, którzy będą nimi zainteresowani  (ze względu na zakres obowiązków lub profil danego medium).

3. Informacje przekazywane mediom wzbogacaj dodatkowymi materiałami (tekstowymi oraz wizualnymi).

4. Nie narzucaj dziennikarzom swojego punktu widzenia, nie staraj się wpływać na ich decyzje (np. w kwestii daty emisji lub formy danego materiału).

5. W kontakcie z dziennikarzami zachowuj się w sposób zgodny z zasadami savoir-vivre’u w biznesie.

6. Bądź do dyspozycji mediów, dbaj o swoją dostępność, przekazuj dziennikarzom wszelkie ważne namiary (także numer telefonu komórkowego).

7. Dochowuj obietnic i terminów (szczególnie wtedy, kiedy zobowiązujesz się przesłać dodatkowe materiały).

8. Nie wysyłaj przedstawicielom mediów zaproszeń na uroczystości prasowe (konferencje, briefingi, przyjęcia) zbyt wcześnie (np. na dwa miesiące przed wydarzeniem). O ile to możliwe ponów zaproszenie (np. telefonicznie).

9. Pamiętaj, że nie zdobędziesz zaufania mediów organizując wystawne przyjęcia i przekazując drogie prezenty.

10. W kontakcie z dziennikarzami nie mów źle o innych, powstrzymuj się od negatywnych komentarzy na temat konkurencji.