Doświadczenia jako trener biznesu i doradca

Współpracowałam z kadrą menedżerską przy realizacji wielu ciekawych i niestandardowych rozwiązań w polskich firmach i instytucjach oraz w międzynarodowych koncernach. Przeprowadziłam dziesiątki szkoleń, treningów i sesji doradczych. Na liście organizacji, które do tej pory mi zaufały, znajdują się między innymi:

Agencja Rynku Rolnego
Air Liquide Polska
Apator S.A.
Apsys Polska
Atem-Polska
C. Hartwig Gdynia S.A.
Commercial Union Polska
Cyfrowe.pl 
Danfoss LPM Poland
DeLaval Poland
DZ Bank Polska
Elektrociepłownie Wybrzeże S.A.
EPC S.A.
Flextronics Poland
Fresenius Kabi Polska
Gdańska Stocznia Remontowa S.A.
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Gestamp Polska
Główny Urząd Statystyczny
Gtech Polska
ISTA International
Karpacka Spółka Gazownictwa
Kaufland Polska Markety
Komenda Główna Policji (projekt United Nations Development Programme)
Legg Mason TFI S.A.
Łączpol Sp. z o.o.
Małopolski Urząd Wojewódzki
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Zdrowia
Nagel Polska
Narodowy Bank Polski
Państwowa Straż Pożarna
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Państwowy Inspektorat Inspekcji Handlowej
Plato Polska (projekt pod patronatem Rządu Wspólnoty Flamandzkiej)
Provident Polska
Radmor S.A.
Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A.
Skanska S.A.
Telekomunikacja Polska S.A.
Telewizja TVN
Tesco  Polska
Teva Pharmaceuticals
Thomson Reuters Europe S.A.
Trade Trans Sp. z o.o.
UNEP/ GRID - Warszawa
Uniwersytet Gdański (rektorzy, dziekani, biuro rzecznika prasowego)
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Urząd Miasta Radom
Urząd Miasta Szczecin
Urząd Patentowy RP
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku
Żabka Polska