Elżbieta Żurek - konsultant i trener kształtowania wizerunku

elzbieta_specjalizacjamKompetencje
Elżbieta Żurek zajmuje się zarówno wizerunkiem korporacyjnym, jak i osobistym. Realizuje działania służące poprawie komunikacji organizacji oraz komunikacji interpersonalnej. W swojej pracy wykorzystuje sprawdzone techniki Public Relations oraz Personality Public Relations. Jako ekspert współpracuje z firmami szkoleniowo- doradczymi z Warszawy oraz z Trójmiasta. Pracuje indywidualnie lub w zespole doświadczonych trenerów i konsultantów.

Szkolenia i doradztwo
Prowadzi szkolenia oraz treningi praktyczne według programów autorskich z następujących zagadnień: wizerunek osobisty, wystąpienia publiczne i prezentacje branżowe, etykieta i savoir-vivre w biznesie, Public Relations, komunikacja mediowa, kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów w zarządzaniu. Realizuje sesje konsultacyjne (indywidualne i zespołowe) oraz coachingi menedżerskie, doradza osobom publicznym (m.in. z tematu wystąpień w mediach i prezentacji na forum). Przygotowuje oraz wdraża autorskie strategie z zakresu komunikacji korporacyjnej. Zajmuje się projektami doradczymi, których celem jest rozwój kompetencji społecznych.

Wykłady i ćwiczenia na uczelniach wyższych
Wykładowca akademicki - prowadzi zajęcia ze słuchaczami studiów podyplomowych (m.in. kierunków „Public Relations i Marketing Partnerski”, „Psychologia Przywództwa w Organizacjach” oraz Studiów Menedżerskich) w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i w Toruniu oraz w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Wykłady i ćwiczenia obejmują następujące zagadnienia: Public Relations, Corporate Identity, wizerunek lidera, wystąpienia publiczne, etykieta w biznesie.

Książki, skrypty, artykuły
Autorka kilkunastu skryptów szkoleniowych oraz wielu artykułów na temat komunikacji korporacyjnej opublikowanych w magazynach branżowych („Manager”, „Zarządzanie i rozwój”, portal internetowy „Nowoczesna Firma”). Napisała dwie książki wzbogacone szkoleniami w wersji audio na płytach CD: „Sztuka wystąpień, czyli jak mówić, by osiągnąć cel” (Warszawa 2003) oraz „Sztuka prezentacji, czyli jak przemawiać obrazem” (Warszawa 2004). Jej trzecia książka, która ukazała się w listopadzie 2010 r., nosi tytuł „Wystąpienia perswazyjne. Biznes, media, polityka”.

Informacje biograficzne
Absolwentka Wydziału Filologiczno-Historycznego oraz Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Karierę zaczynała w Niemczech - jako współpracownik Agencji Public Relations Kommunikation w Bonn oraz Telewizji Deutsche Welle w Kolonii. W latach 1993-1998 koordynowała projekty z zakresu międzynarodowej współpracy gospodarczej. Jako jedna z pierwszych osób w Polsce zastosowała techniki Public Relations w promocji inwestycji budowlanych. W branży szkoleniowo-doradczej od 1998 r.