Doradztwo komunikacyjne i wizerunkowe

elzbieta_doradztwomZajmuję się doradztwem z następujących zagadnień:
• komunikacja korporacyjna (Corporate Communications)
• wizerunek korporacyjny (Public Relations)
• kultura korporacyjna (Corporate Culture)
• komunikacja mediowa (Media Relations)
• wizerunek osobisty w życiu zawodowym (Personality Public Relations).

Realizuję:
• audyty, badania oraz diagnozy
• projekty i wdrożenia doradcze
• sesje i konsultacje (indywidualne, a także grupowe).

Prowadzę projekty specjalne:
• audyty szkoleń wewnętrznych
• diagnozy development/ assessment center
• sesje kreowania liderów i ekspertów
• konsultacje z tematu prezentacji publicznych oraz wystąpień w mediach.

Pracuję samodzielnie lub w zespole doświadczonych konsultantów
i trenerów.